Tropem celtów – 7.10.2016, godz. 15:00

Zapraszamy do Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 48 (sala 201) we Wrocławiu, na cykl wykładów "Tropem Celtów".

W programie m.in.:
- Kultura lateńska na Śląsku Chronologia, zasięg i ponadregionalne powiązania.
- Krok milowy w dziejach polskiej "Celtologii". Badania prowadzone nad osadnictwem kultury lateńskiej w Samborowicach na Górnym Śląsku.