CELTOWIE W POLSCE

Ślady osadnictwa starożytnych Celtów na obszarze współczesnej Polski rejestrowane są w czterech wyraźnie wydzielających się skupiskach, które  odzwierciedlają zapewne jakąś formę podziałów plemiennych. Niestety greckie i rzymskie źródła pisane nie dostarczają odpowiednio dokładnych informacji dotyczących barbarzyńców zamieszkujących teren współczesnej Środkowej Europy od V do I w. przed Chr. Z tej przyczyny wszystkie ustalenia historyków są mocno hipotetyczne. Wiarygodnych źródeł, które mogą przyczynić się do próby rekonstrukcji ówczesnych podziałów etnicznych i plemiennych może dostarczyć tylko archeologia.

LT_mini

 

Pierwsza z nich, na której natrafiono na najstarsze do tej pory pochówki celtyckie, zlokalizowana jest w środkowej części Dolnego Śląska. Osady i groby celtyckie znajdowane są na obszarze Równiny Wrocławskiej, między Bystrzycą a Oławą, oraz na południe od doliny Odry, aż po masyw góry Ślęży i Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie.

Zdecydowanie najintensywniej zasiedlony był obszar Górnego Śląska. Liczne ślady osadnictwa celtyckiego znajdowane są na Płaskowyżu Głubczyckim i w Kotlinie Raciborskiej. Miejsce to w pradziejach miało wybitny walor komunikacyjny, albowiem znajduje się na północnym przedpolu Bramy Morawskiej, najbardziej dogodnego przejścia między Karpatami i Sudetami.

Bardzo ważnym punktem komunikacyjnym w starożytności była również dolina Wisły, dlatego celtyccy osadnicy zajęli również obszary Zachodniej Małopolski. Liczne ślady ich osad, znajdowane są między Jurą Krakowsko-Częstochowską, a dolinami Nidy i Dunajca. Wyraźne skupisko osad celtyckich zarejestrowano także w okolicach dzisiejszej Wieliczki, co prawdopodobnie było związane z eksploatacją miejscowych złóż soli.

Najmniej informacji posiadamy na temat skupiska osadniczego zlokalizowanego we Wschodniej Małopolsce, a dokładniej w środkowym i górnym biegu Sanu. Niektórzy badacze sugerują, iż osadnicy celtyccy przybyli na ten teren, tak jak do Zachodniej Małopolski, aby eksploatować słone źródła, które do niedawna były znane z obszaru Podkarpacia. Z tego regionu pochodzą przede wszystkim znaleziska z osad, w tym kilka stanowisk zlokalizowanych na szczytach wzniesień, które licznie występują na obszarze słowackich Karpat.