METODY BADAŃ

Gwałtowny rozwój technologii jaki obserwujemy od kilkudziesięciu lat spowodował, iż współczesna archeologia dysponuje całym arsenałem technik i metod badawczych, które pozwalają na zwielokrotnienie skuteczności poznawczej. Bardzo mocno zostały rozwinięte techniki prospekcji, czyli wstępnego rozpoznania badanych miejsc. Do niedawna jedynym sposobem na odnalezienie stanowiska archeologicznego była zwyczajne przejście po zaoranym polu i zaznaczenie na mapie miejsc, w których natrafiono na fragmenty naczyń lub inne przedmioty związane z pradziejową działalnością człowieka.

Obecnie niezwykle pomocne są w tym różnorodne urządzenia techniczne, które zwielokrotniły skuteczność badaczy.