METODY BADAŃ

Gwałtowny rozwój technologii jaki obserwujemy od kilkudziesięciu lat spowodował, iż współczesna archeologia dysponuje całym arsenałem technik i metod badawczych, które pozwalają na zwielokrotnienie skuteczności poznawczej. Bardzo mocno zostały rozwinięte techniki prospekcji, czyli wstępnego rozpoznania badanych miejsc. Do niedawna jedynym sposobem na odnalezienie stanowiska archeologicznego była zwyczajne przejście po zaoranym polu i zaznaczenie na mapie miejsc, w których natrafiono na fragmenty naczyń lub inne przedmioty związane z pradziejową działalnością człowieka.

Obecnie niezwykle pomocne są w tym różnorodne urządzenia techniczne, które zwielokrotniły skuteczność badaczy.

Współcześni archeolodzy wykorzystują badania geofizyczne w celu wykrycia i opisania reliktów pradziejowego osadnictwa, które znajdują się pod powierzchnią gruntu. W tym celu wykorzystuje się przeważnie trzy metody charakterystyczne dla wspomnianej wyżej dziedziny:  metodę magnetyczną, elektrooporową i georadarową.

Bardzo dużo danych na temat nowych stanowisk można uzyskać dzięki obserwacji zdjęć lotniczych wykonywanych za pomocą różnorodnych obiektów latających. W prospekcji lotniczej wykorzystuje się głównie ukośne zdjęcia wykonywane z pokładów samolotów oraz - coraz częściej - pionowe zdjęcia wykonywane przez drony.

Podczas badań powierzchniowych wykorzystuje się szeroko dostępne, mobilne odbiorniki GPS, które pozwalają w łatwy i szybki sposób domierzyć znaleziska, zasięg stanowisk archeologicznych lub inne  informacje przestrzenne. Urządzenia te nadają się jedynie do prac wstępnych na powierzchni badanych stanowisk archeologicznych. Podczas prac wykopaliskowych, gdzie potrzebna jest większa dokładność, archeolodzy wykorzystują standardowy sprzęt geodezyjny taki jak różnego rodzaju tachimetry i niwelatory.

Bardzo pomocnym urządzeniem, które stosuje się we współczesnej archeologii jest wykrywacz metalu. Przedmioty metalowe, które znajdowane są podczas badań archeologicznych mają przeważnie bardzo małe rozmiary, dlatego niezbędne jest stosowanie tego typu urządzeń podczas badań wykopaliskowych czy też do lokalizacji nowych znalezisk na powierzchni ziemi.