Konferencja “Wieś zaginiona”

W dniach 16-17 listopada 2016 w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt "Wieś miniona ale obecna: ślady dawnych wsi i ich badania" będą prezentowane wyniki interdyscyplinarnych badań na dwóch osadach kultury lateńskiej w Samborowicach.