Kolejny sezon badań na Dolnym Śląsku

Właśnie został zakończony kolejny etap badań powierzchniowych na stanowiskach kultury lateńskiej na Dolnym Śląsku. Tegoroczna wiosenna kampania badań powierzchniowych i wykopaliskowych wydaje się wyjątkowa ze względu na odkrycia, które zrodziły kolejne, bardzo intrygujące, problemy badawcze. Najciekawsze odkrycia pochodzą ze stanowisk zlokalizowanych na obszarze miejscowości Krzelków. Natrafiono tam na liczne ślady osadnictwa celtyckiego, głównie z okresu wczesnolateńskiego, w tym bardzo zagadkową figurkę antropomorficzną, wykonaną z brązu. Zabytek ten, jak większość prehistorycznej plastyki figuralnej nie ma dokładnych analogii, lecz pewne cechy stylistyczne wskazują, że może być związany z okresem lateńskim. To, niewątpliwie bardzo intrygujące znalezisko, będzie przedmiotem dalszych specjalistycznych analiz i studiów, które, miejmy nadzieję, pozwolą wyjaśnić jego pochodzenie i chronologię.

Figurka antropomorficzna z Krzelkowa na Dolnym Śląsku, fot. J. Soida.